Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Contact and Serving Kft.(postai cím:6723, Szeged, Bakay N. u 23. II/6., cégjegyzékszám:Cg.06-09-023677, adószáma: 25990874-2-06, elérhetőségek: talkinplace@gmail.com, +36703813159, a továbbiakban: Szolgáltató) által a www.talkinplace.com weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) nyújtott elektronikus szolgáltatásokat (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek).

Jelen ÁSZF a Szolgáltató szolgáltatásának használatára vonatkozik. Ön a Weboldalon történő regisztrációval, illetve a Weboldal használatával elfogadja jelen ÁSZF-et, ezért azt a Weboldal használata előtt tanulmányozza át.

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus szolgáltatásra, amely a Szolgáltatás igénybevételével történik. Az alábbi – a későbbiek során esetlegesen módosuló – szabályok és feltételek minden közvetlen online, e-mail vagy telefonos szolgáltatásra vonatkoznak. Cégünk (mobil) internetes oldalának hozzáférése, böngészése, használata és/vagy foglalás elvégzése (bármely platformon, a továbbiakban együttesen: Platform) esetén Ön elismeri, hogy elolvasta és megértette az alábbi szabályokat és feltételeket (beleértve az adatvédelmi nyilatkozatot is), és egyetért az azokban foglaltakkal.

Ezek az oldalak, az oldalak tartalma és infrastruktúrája, valamint a weboldalon keresztül általunk kínált online asztalfoglalási lehetőség a Contact and Serving Kft. tulajdonában, működtetésében és szolgáltatási körében van. Mindezen szolgáltatások kizárólag az Ön személyes, nem kereskedelmi célú használatára biztosítottak (B2C, azaz fogyasztói kereskedelem), és az alábbi feltételek vonatkoznak rájuk. Az Éttermi Szoltáltatókkal való partneri viszonyunkat külön szerződések szabályozzák, melyek tartalmazzák az ezen kapcsolatok kereskedelmi (B2B, azaz vállalatok közötti kereskedelem) feltételeit. Az Éttermi Szolgáltatók hivatalos minőségben vannak jelen és teszik elérhetővé termékeiket és/vagyszolgáltatásaikat a www.talkinplace.com-on (mind a vállalatok között kereskedelem (B2B), mind a fogyasztói kereskedelem (B2C) esetében). Vegye figyelembe, hogy a weboldalunkon közzétett szabályzatokon és apróbetűs részeken túl az Éttermi Szolgáltatók az asztalfoglalás használata, az ahhoz való hozzáférés vagy annak teljesítése kapcsán további szolgáltatási, vagy használati feltételeket vagy szabályokat határozhatnak meg vagy támaszthatnak az ügyfelekkel szemben (amik része lehet egyes esetekben a felelősségkizárás, vagy annak korlátozása).


1.2. Jelen ÁSZF irányadó akkor is, ha a Szolgáltató szolgáltatása más weboldalon keresztül érhető el. Irányadó továbbá a Szolgáltató szolgáltatásának minden olyan felhasználási módjára (mobil weboldal, mobil alkalmazások, Facebook oldal, stb.), amelyeken keresztül a Szolgáltató asztalfoglalási, regisztrációs rendszere elérhető.

1.3. Szolgáltató az éttermek elérhetőségeit,szolgáltatásait,ét-, és itallapjait gyűjti össze. A Weboldal segítségével a Felhasználók asztalt foglalhatnak, valamint tájékozódhatnak az éttermek programjairól, elérhetőségéről, kínálatukról.
1.4. A szolgáltatás a Felhasználó számára ingyenes.

1.5. A Weboldalon található tartalom, ajánlatok, Szolgáltató szolgáltatásának jellege miatt állandóan változnak. Szolgáltató kimondottan törekszik arra, hogy mindig aktuális tartalmat és ajánlatokat jelenítsen meg. Mivel az éttermi információk, árukínálat, áruleírások és áruk árai harmadik féltől – az éttermektől – származnak, ezért Szolgáltató ezek tartalmáért, aktualitásáért, elérhetőségéért és minőségéért felelősséget nem vállal és kártérítésre nem kötelezhető.

1.6. Szolgáltató és a Felhasználó között a szerződés a tájékoztatásra, regisztrációra, asztalfoglalásra vonatkozóan jön létre.


1.7. A megkötött szerződés írásban foglaltnak minősül. A szerződéskötés és a kapcsolattartás nyelve magyar.


1.8. A Szolgáltatást bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A Weboldalon kizárólag 18. életévüket betöltött természetes személyek regisztrálhatnak.

2. Regisztráció

2.1. A Weboldalon történő asztalfoglalás kizárólag regisztrált felhasználók számára lehetséges. A regisztráció során az adatlap kitöltésekor a következő adatok megadása szükséges:

  • teljes név*

  • e-mail cím*

  • jelszó*

Felhasználó saját, aktív Facebook fiókja segítségével is regisztrálhat a Weboldalon Facebook fiókjához tartozó felhasználóneve és jelszava megadásával (a továbbiakban: Facebook összekapcsolás).

Facebook összekapcsolás esetén Felhasználó engedélyezi a Facebookon megadott következő adataihoz való hozzáférést az Adatkezelő részére: nyilvános profil adatok, e-mail cím, ismerősök listája. Amennyiben Felhasználó Facebook regisztrációjához tartozó adatok közül hiányzik bármelyik fent írt adat, vagy azok a Facebook regisztrációjában nem helyesen szerepelnek, abban az esetben, a hiányzó, illetve nem helyes személyes adatot a regisztráció során Felhasználónak külön meg kell adnia, illetve módosítania kell.

Amennyiben Felhasználó szeretné megszüntetné a Facebook összekapcsolást, azt a Facebook profilja beállításainak módosításával teheti meg, a Beállítások menüpont alatt.

A felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. A sikeres regisztrációhoz a Felhasználónak az adott mező kipipálásával el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et és Adatkezelési tájékoztatót . A mező kipipálásával a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, azokat maradéktalanul betartja, és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el.


2.2. A megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Felhasználó felel. Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethetőtéves asztalfoglalásért, problémákért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Felhasználó köteles a regisztrációhoz tartozó jelszavát titokban tartani és gondosan kezelni. Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

2.3 . Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó regisztrációját elfogadja, vagy indoklás nélkül visszautasítsa.

3. Asztalfoglalás

3.1. Az asztalfoglalást a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak regisztrált Felhasználótól és csak akkor fogadja el, ha a Felhasználó a foglaláshoz szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott foglalási adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.2. A foglalás kizárólag elektronikus úton lehetséges. A Felhasználó megjelenő listából kiválaszt egy éttermet, majd az „Asztalfoglalás” gombra kattintva kiválasztja a pontos időpontot, valamint, hogy hány fő részére kívánja lefoglalni az asztalt. Az "Asztalfoglalás" gomb lenyomásával Szolgáltató automatikusan eljuttatja az információkat az étteremnek. Az étterem központi számítógépén a foglalás megjelenik, az étterem visszaigazolást küld a foglalás elfogadásáról, melyről Felhasználó egy automatikus választ kap, mind az online felületen, mind a mobil applikáció felületén.

3.3. A Felhasználó a foglalás leadásával kijelenti, hogy jelenÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

4. Panaszkezelés

4.1. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevétele során esetlegesen felmerülő panasz, reklamáció, adatbeviteli hiba esetén a Szolgáltató ügyfélszolgálatával az alábbi elérhetőségek valamelyikén veheti fel a kapcsolatot:

Postázási cím:

6724 Szeged, Bakay N. u 23. II/6.

E-mail cím:

talkinplace@gmail.com

Telefonszám:

+36 70 381 3159A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.

4.2. Szolgáltató az azonnali megoldást igénylő problémát haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja, minden más esetben pedig 15 napon belül válaszol a felmerült panaszra.

4.3. A Felhasználó a foglalással kapcsolatos kifogás esetén a szolgáltató étteremhez fordulhat, ezzel kapcsolatos igényét csak az étteremmel szemben tudja érvényesíteni. Szolgáltató az általa nyújtott közvetítő szolgáltatás jellegére tekintettel a foglalással kapcsolatos, helyszínen felmerülő problémákkal kapcsolatban nem tartozik felelősséggel.

5. Személyes adatok kezelése

A Felhasználó személyes adatainak kezelésére vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

6.1. Szolgáltató által üzemeltetett Weboldal biztonsági foka megfelelő, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldal használata feltételezi a Felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

6.2. Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

6.3. Kifejezetten tilos a Weboldalon törvényileg nem engedélyezett tartalmak továbbítása, közlése, megosztása


6.4. A szerződés mind a Felhasználó, mind a Szolgáltató részéről indoklás nélkül, a Felhasználónak illetve az Ügyfélszolgálatnak küldött email útján felmondható.

6.5. Szolgáltató nem veti alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.

6.6. Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Írj nekünk

Várjuk kérdéseidet, ötleteidet!